top of page

Waterbedrijven: Maas wordt steeds viezer door lozing en klimaatverandering

Actualiteit: Nieuwsbronnen laten weten dat de waterkwaliteit in Rotterdam, Den Haag en Limburg sterk afneemt. Grote waterzuiveringsbedrijven kunnen het filteren van schoon drinkwater niet aan. De Maas is te verontreinigd!

7 miljoen mensen ontvangen kraanwater uit de Maas. In de regio's Rotterdam, Den Haag en Limburg worden de meeste huishoudens voorzien van drinkwater uit de Maas. Maar, is dit nog wel veilig? Klimaatverandering zorgt ervoor dat we langere periodes van droogte hebben. Hierdoor komt de waterstand lager te staan, waardoor de verhouding 'schoon' en 'vervuild' water verandert. Onder andere medicijnresten en PFAS blijven in het kraanwater achter, met grote gevolgen van dien.

 

Grote waterbedrijven trekken aan de bel: water uit de Maas wordt steeds moeilijker om te zuiveren. Wat ons betreft een ernstige constatering. RIWA Maas (een internationale organisatie voor zuiver drinkwater) heeft op 10 september 2023 een nieuw rapport uitgebracht over de waterkwaliteit van de Maas. Hierin komt ook sterk naar voren dat ons Maaswater steeds vuiler wordt.

image (2).png

Dit kan niet langer! Maar wachten tot de grote bedrijven in actie komen heeft geen zin. Hoeveel schadelijke stoffen er in de praktijk worden geloosd, is op dit moment niet met 100% zekerheid te zeggen. RIWA streeft naar structurele nulmetingen op afvalwaterlozingen, maar de deadline voor de Europese Kaderrichtlijn Water staat op 22 december 2027. Naar onze mening te lang!

Kom daarom zelf in actie en kies voor een waterzuiveringssysteem bij jou thuis! Met een waterzuiveringsinstallatie wordt 99% van het drinkwater uit de kraan gezuiverd. Medicijnresten. PFAS, lood, asbest, chloor en kalk worden onder andere uit het kraanwater gefilterd. Zo weet je zeker dat je veilig uit jouw kraan kunt drinken. Veel van het drinkwater uit flessen en pakken in de supermarkt komt ook gewoon uit dezelfde bron als jouw huidige kraanwater. Een echt alternatief is dat dus niet. Daarnaast is al het extra plastic niet goed voor het milieu.

Kinetico-Premier-101.jpg

Drink zuiver water

PREMIER RO

Wilt u gefilterd kraanwater om van te genieten? Deze omgekeerde osmosefilter haalt verontreiniging, bacteriën, virussen, microplastics, medicijnresten en micropolluenten uit uw water.

bottom of page